L’escola

 

L’Escola Joaquim Ruyra el curs 2009-2010 va decidir implicar-se en el projecte de Comunitats d’Aprenentatge amb l’objectiu de generar processos de transformació social i educativa i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la societat de la informació.

Situada en el barri de la Florida, en un context d’alta diversitat i complexitat, ha aconseguit la implicació i la complicitat de la comunitat educativa i del seu entorn en la vida escolar diària de l’alumnat. Fa una aposta clara per la convivència i el respecte per les diferències  amb un repte fonamental, l’assoliment de l’èxit escolar.

Per aconseguir aquests resultats ha estat clau la implementació de les actuacions educatives d’èxit avalades per la comunitat científica internacional: el treball en Grups Interactius, les Tertúlies Dialògiques, l’Extensió del Temps d’Aprenentatge, El Model Dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes, La Participació Educativa de la Comunitat, La Formació de Familiars i La Formació Dialògica del Professorat.