Model Dialògic prevenció i resolució de conflictes

Aquest model de prevenció i resolució de conflictes es fonamenta en el diàleg com a eina que permet superar les desigualtats. En el tractament del conflicte pren protagonisme el consens entre totes les parts implicades, especialment l’alumnat, sobre les normes de convivència, generant un diàleg compartit per tota la comunitat en tot el procés normatiu.

Quan alumnat, famílies i professorat tenen oportunitats d’opinar i participar conjuntament en la creació de normes consensuades, la convivència millora i el centre educatiu s’impregna d’una cultura de participació trencant les estructures de poder i teixint relacions igualitàries lliures de violència.