Robòtica

Som conscients de la importància d’adaptar els aprenentatges a les necessitats de la societat i sabem que formar els nostres alumnes en el pensament computacional els farà ser més competents en el futur. Introduim la robòtica a educació infantil i, en grup reduït, es treballa a tots els nivells educatius amb materials que desenvolupen la creativitat, el treball cooperatiu i la programació. 

A l’etapa d’educació infantil es comença a treballar amb les Codi eruga de Fisher Price i l’aplicació “Think and learn code a pillar” i s’amplia amb els Code karts, les Bee Bot i el Coding express de Lego.

A educació primària es comença la programació amb el Lego We-Do i les aplicacions Lightbot Jr, Scratch Jr, Blue Bot, Tynker,.. es complementen aquestes activitts amb les Robot Turtles i l’Scottie go! i va evolucionant al llarg dels diferents cursos fins a arribar al Lego Mindstorms a cicle superior.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies relacionades