Revista La Ceba

L’escola participa cada any al projecte La Ceba. Us deixem totes les nostres participacions al llarg dels anys.