Menjador escolar

 

Plana web del menjador

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS MENJADOR     AUTORITZACIÓ RECOLLIDA JORNADA INTENSIVA MENJADOR

FITXA INSCRIPCIÓ MENJADOR

NOUS PREUS 1 DESEMBRE 2020

El 14 de setembre s’iniciarà el servei de menjador. Deixeu a la bústia de l’escola el nom del/ de la vostra vostre fill/a i el curs i la data. Aquest procés l’heu de fer fins hàgiu realitzat la inscripció.

Preus del menú:

Usuaris a partir de 3 dies fixes a la setmana: 6,33€
– Germans al mateix centre a partir de 2 dies a la setmana: 6,33€
– Usuaris esporàdics o menys de 3 dies a la setmana: 6,96€
– Absències justificades d’usuaris fixes al menjador (pagament obligatori): 1,65€

Formes de pagament:

  1. Per caixer automàtic 
  • BBVA en efectiu o targeta. No cal ser client de l’entitat 
  • “La Caixa” amb targeta 

2. Per Internet, transferència al compte del menjador de BBVA 

3- A l’oficina de l’escola la Romànica Per normativa en aquest moment no està permès l’accés de les famílies al recinte escolar. QUEDA TEMPORALMENT SUSPESA la venda de tiquets a l’oficina. Tan bon punt es pugui oferir aquest servei s’informarà a l’escola. 

1. Caixer automàtic:
Pagament a “LA CAIXA”

El Caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA. No pot ser caixer amb teclat només numèric

1.     Introduir targeta de pagament o llibreta SELECCIÓ IDIOMA

2.     Clicar: PAGAMENTS

3.     Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (Us demanarà PIN)

4.     Clicar: COL.LEGIS I MATRÍCULES

5.     Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT

6.     INTRODUIR EL CODI   0380503

apareix 0380503 SERHS FOOD AREA, S.L.

7.     Posar l’import a ingressar: exemple graella preu menú fix.

Nombre de Menús IMPORT Nombre de Menús IMPORT
15 94.95€ 20 126.6€
16 101.28€ 21 132.93€
17 107.61€ 22 139.26€
18 113.94€ 23 145.59€
19 120.27€ 24 151.92€

8.     Posar l’import a ingressar: exemple graella preu menú esporàdic.

Nombre de Menús IMPORT Nombre de Menús IMPORT
1 6.96€ 6 41.76€
2 13.92€ 7 48.72€
3 20.88€ 8 55.68€
4 27.84€ 9 62.64€
5 34.80 € 10 69.6€

9.     Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a,curs, escola) AQUEST CAMP ÉS OBLIGATORI, SI  NO S’EMPLENA NO US DEIXA SEGUIR.

10.     Apareix la pantalla de comprovació de dades i podeu CORREGIR O CONFIRMAR.

11.     En CONFIRMAR es fa el càrrec i el caixer us lliurarà 2 justificants amb el mateix número de control.

12.     Cal presentar el justificant obligatòriament a la coordinadora del menjador centre per que quedi comptabilitzat el pagament i es pugui fer ús del menjador.

13.     L’altre justificant és per la família.

Pagament a “BBVA”

1.  Accedir sense targeta/llibreta

2.  Operar sense llibreta o targeta

3. Pagaments

Servei pagaments EXPRESS

4 Introduir CODI EMISSOR : 59803825→ Continuar

5 Introduir SUFIX : 000 → Continuar

6 Introduir observacions : Es molt important introduir aquestes dades i amb aquest ordre.

Nom i cognoms del/de la nen/a

– Curs

– Nom de l’escola

→ Continuar

7.  Introduir import a pagar : € i introduir bitllets al caixer → Continuar

8 Reviseu les dades del rebut i premeu → Continuar

9 Realitzant operació.

10 Imprimir justificant → Continuar

Us lliurarà 1 justificant amb totes les dades i el canvi en monedes si escau.

2. Pagament mitjançant transferència bancària VIA INTERNET 

El número de compte d’EDUCA al BBVA on heu de fer l’ingrés és: 

CODI IBAN ES84 

Nº COMPTE 0182 0999 85 0201679336 

Presentació dels pagaments al menjador escolar: 

Donada la situació heu d’enviar el justificant del pagament (sigui justificant del caixer automàtic o de la transferència bancària) al correu electrònic del MENJADOR : 

menjador.joaquimblume@grupserhs.com 

També haureu d’utilitzar aquest mitjà per fer arribar al menjador tota la documentació necessària per a garantir un bon servei del menjador al vostre/a fill/a: 

Si teniu fills amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries és obligatori l’enviament al correu del menjador la documentació mèdica que ho acrediti, així com les indicacions pautades pel metge. Aquesta documentació cal enviar-la en el moment en que es presenti el problema de salut i NOMÉS cal reenviar-lo si n’hi ha algun canvi Cal que mantingueu la documentació actualitzada i ens informeu de l’evolució de l’al·lèrgia per tal d’adaptar la dieta a possibles canvis. 

– En cas que el nen/a necessiti una medicació específica a l’hora de menjador haureu de enviar-nos al correu la documentació acreditativa on consti la dosi i l’horari en que s’ha de prendre i la duració. 

– Si el vostre fill/a ha de faltar al menjador i és fixe cal que aviseu de l’absència com a molt tard fins a les 9.30h del dia de l’absència. A part del correu electrònic també podeu utilitzar el telèfon de la responsable del menjador: 

671 77 80 90 

Altra informació d’interés: 

Els dies amb absència justificada es cobra 1.65€

Si truqueu o envieu el mail més tard de les 9.30h del dia de l’absència se us cobrarà el menú sencer 

Informació Oficina General Serhs Sabadell 

Per normativa, en aquests moments, no està permès l’accés de les famílies al recinte escolar. Mentre es mantingui aquesta situació, l’atenció al públic queda limitada a l’atenció telefònica. 

Telèfon consultes: Tel 93 711 22 83 

Horari d’atenció: de 15h a 16 :30 de dilluns a divendres 

Tant bon punt es pugui oferir aquest servei s’informarà a l’escola.