Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Director Domingo José Rodríguez
Cap d’estudis Eva Ruiz-Ruano
Secretària Patricia Ortigosa
Representant de l’Ajuntament Olga López
Representants del professorat Rosa Mª Vintró

Anna Gonzalez

Immaculada Gonzalez

Angela Moreno

Sylvia Melià

Xavier Ribera

Representants de pares i mares Anna Cabanes

Fatima Zohra

Elisabeth Farrero

Mª Salut Guerra

Odila Pin

Representant del PAS Roque Lobato
Representant de l’AMPA Félix Valverde