Noves tecnologies / TAC

Durant els darrers anys hem fet una sèrie d’adaptacions al nostre centre i una renovació metodològica, per tal d’esdevenir una escola totalment digital. Hem instal·lat ordinadors, monitors, projectors i pissarres digitals interactives a totes les aules. Disposem de dues aules d’informàtica noves, mini portàtils i tauletes. A més, a part d’integrar les noves tecnologies al currículum, hem implementat un desdoblament on exclusivament treballem les noves tecnologies i un altre de robòtica.