Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars s’organitzen des de l’AMPA. Per apuntar-se a les extraescolars caldrà:

  1. Ser soci AMPA. QUOTA SOCI AMPA  20€/FAMÍLIA
  2. Pagar l’assegurança de responsabilitat d’accidents.Per aquells socis que realitzin més d’una activitat, només se’ls cobrarà una vegada. L’import és de 5 € i és un pagament per curs.
  1. Entregar el full d’inscripció entre el 15 i el 25 de setembre a la bústia de l’AMPA.
  2. Adjuntar fotocòpia targeta sanitària del nen/a.

 

INFORMACIÓ I PREUS MENSUALS DE LES ACTIVITATS:

MATINERS: Servei d’acollida que s’ofereix al matí (7.30-9.00). Es pot fer servir com a fix o com a esporàdic.

ROBÒTICA: Dilluns i dimecres de 16.45-17.45. (Primària).

GIMNÀSTICA RÍTMICA: Dimarts i dijous de 16.30-18.00. Com cada any continuem amb aquesta exitosa activitat. (De P4 a 6è).

FUTBOL SALA: Dimarts i dijous de 16.30-18.00. Equip de futbol que participa a la Lliga Escolar de Sabadell. (De P4 a 6è).

GUITARRADimarts (1r a 3r) i  Dimecres (4t a 6è) 16.30-18.00. Classes d’iniciació a la guitarra impartides pel professor Dani Sánchez.

NATACIÓ: Divendres 16.45-17.45.Es farà sense monitor d’acompanyament (cada nen serà acompanyat i recollit fins els vestuaris de la piscina JOAN SERRA pel seu tutor/a).

 

**Cada activitat haurà de complir amb uns mínims i màxims de nens/es establerts per la Junta i l’empresa ofertanta per tal de garantir el seu bon funcionament.**Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes anterior al que es volen fer efectives.