Oferta educativa

NIVELLS EDUCATIUS

– Educació Infantil 3, 4 i 5 anys
– Educació Primària fins els 12 anys

HORARI ESCOLAR

Matí: 9h a 12.30h
Tarda: 15h a 16.30h