A-cordant

L’ajuntament de Sabadell juntament amb músics de la Orquestra Simfònica, alumnes del conservatori de Sabadell i empreses privades que el financien han fet possible el projecte A-cordant que es durà a terme a dues escoles de Sabadell, la nostra i l’escola Agnès Armengol.

El projecte A-cordant neix amb el propòsit d’oferir nous recursos per abordar les realitats de l’entorn de l’alumnat a partir de l’aprenentatge artístic, desenvolupar habilitats instrumentals a través del violí, la viola i el violoncel i potenciar la cohesió social mitjançant activitats molt dinàmiques. Aprenen els conceptes musicals a través del cos i el moviment.

Objectius d’aquest projecte

  • Afavorir processos imaginatius i expressius a través de la improvisació, la composició i la interpretació amb la implicació activa dels infants en les activitats proposades.
  • Desenvolupar tècniques i dinàmiques participatives per donar veu als infants, així com involucrar-los en cada una de les fases del projecte.
  • Aproximar la música als infants amb risc d’exclusió social, les seves famílies i el seu entorn proper a través d’activitats artisticosocials i potenciar la cohesió social.
  • Fer extensible el procés i el producte final al municipi on s’actuarà, a partir de concerts, jornades de portes obertes, trobades i/o diferents actuacions.
  • Dinamitzar culturalment l’entorn dels infants afavorint processos d’interacció a partir del que s’ha après al llarg del procés.
  • Potenciar el desenvolupament d’habilitats socials per mitjà del treball de les capacitats tècniques instrumentals.
  • Afavorir que l’escola formi part del seu entorn a partir d’un pla de difusió del projecte i obrir les portes del centre a les famílies del barri amb activitats relacionades amb el projecte. Una professora de Música i dos músics de la orquestra simfònica del Vallès vindran a les sessions de música.

 

El projecte vol complementar les estructures del sistema educatiu formal educant no només des d’un punt de vista instrumental sinó que a més té el propòsit de vetllar pel desenvolupament de competències socials, comunicatives i relacionals dels seus destinataris, crear espais de cooperació entre els agents implicats (alumnes, famílies, entitats del barri) i generar processos de reflexió individual i col·lectiva. En aquest context i entenent que la música és una font inexorable de creixement personal i de l’entorn, entenem aquest projecte d’aprenentatge com un model alternatiu i innovador de transformació social.

Aquest projecte que inicien els alumnes a 4rt té una continuïtat fins a 6è i com a cloenda cada curs es farà un concert a la Faràndula a final de curs.

Us deixem un enllaç on explica el projecte i una foto del diari Sabadell.

També us deixem un enllaç a ràdio Sabadell.