Acollida

El servei d’acollida l’ofereix l’AMPA. Aquest servei s’ofereix al matí i a la tarda. Es pot fer com a fix o com a esporàdic.

Preus per l’acollida fixe: 45€ (grup de 9 nens mínim).

Preus per l’acollida dies esporàdics: 5€.