Matemàtiques manipulatives!

Aprofitem els tallers per treballar en grup reduït i així compartir moments entre els dos grups de P5.

Treballem molts conceptes matemàtics com ara la MESURA.

Presentem la cinta mètrica i comprovem la seva funcionalitat amb els elements quotidians de la classe! Implícitament treballem molts conceptes com la comparació, la numeració, vocabulari i moltes coses més!

Mireu, mireu…

Share