Carta de compromís educatiu

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

Accés al model de Carta de Compromís de l’Escola Font de l’Alba

 

 

 

 

 

Share