Calendari escolar i horaris

Inici del curs:

14 de setembre

Finalitza:

22 de juny

Vacances:

Nadal: del 22 de desembre fins el 7 de gener.
Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril.
Lliure disposició: 9 d’octubre, 7 de desembre, 15 de febrer i 30 d’abril
Festius nacionals: 12 d’octubre i 8 de desembre,
Festes locals: Dijous Sant (1 d’abril) i 2a Pasqua (24 de maig)

Jornada compactada :
– el 21 de desembre
– del 7 al 22 de juny

CALENDARI ESCOLAR

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2013 i a partir del 9 de juny de 2014 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.