Calendari escolar i horaris

Inici del curs:

13 de setembre de 2021

Finalitza:

22 de juny de 2022

Vacances:

Nadal: del 23 de desembre fins el 7 de gener, ambdós inclosos.
Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril, ambdós inclosos.
Lliure disposició: 11 d’octubre, 7 de desembre, 7 de març i 3 de juny.
Festius nacionals: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre.
Festes locals: Dijous Sant (14 d’abril) i 2a Pasqua (6 de juny). (Pendents d’aprovació del calendari municipal de l’Ajuntament)

Jornada cotinuada :
– el 22 de desembre
– del 7 al 22 de juny

CALENDARI ESCOLAR

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 2021 i del 7 al 22 de juny de 2022 es realitza horari continuat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3, s’organitza un breu període d’adaptació que pot suposar una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.