POLICUBS A QUART

Els alumnes de quart hem creat figures amb el policubs per investigar el volum que ocupa cada una de les construccions. Primer hem calculat quin espai o volum ocupa un sol policub. A continuació hem comptat els policubs de la figura que havíem creat i hem realitzat els càlculs necessaris per saber el volum que ocupa. Sabeu quina és la figura que té més volum de les que veureu a continuació?