DO PLANT NEED LIGHT TO GROW?

Aquest trimestre, els alumnes de cicle mitjà hem treballat com és d’important la llum per les plantes i les persones. He realitzat un treball d’observació a partir de llavors que hem plantat. També hem fet una maqueta que ens ha permès entendre millor la fotosíntesis.

Book titled 'Do plants need light to grow?'Read this book made on StoryJumper