CREATING WITH LEGO (Session 2)

En una altra sessió de Lego vam crear noves joguines, però una mica més complicades. Vam necessitar dues sessions per portar-ho a terme. La meitat de la classe va fer una part de la construcció i l’altra meitat va fer l’altra part. Llavors vam ajuntar les dues parts i mireu quines construccions tan divertides que ens van sortir.