Personal de l’Escola

L’equip docent del curs 2019/20:

 

EQUIP DOCENT INFANTIL

Tutora P3  Marta Gómez
Tutora P4 Josep Alaminos
Tutora P5   Alicia Solana
         Reforç Ed. Infantil  i                       Primària                   Rosa Banqué

EQUIP DOCENT PRIMARIA

Tutora de 1r
  Meritxell Punzano
Tutora de 2n  Georgina Mercader
Tutora de 3r  Emma Alsina
Tutora de 4t Mª Jesús Roig
Tutor de 5è   Carolina Godoy
Tutora de 6è Vanesa García
Reforç  Teresa Sobrón i Vinyet Llamas

 

MESTRES ESPECIALISTES

            Ed. Musical          Rosa Vilanova
       LLengua Anglesa    Marta Gómez,  Meritxell Punzano, Carolina Godoy
Ed. Física Lola Prieto
             E. Especial                Rosa De Diego

PERSONAL NO DOCENT

Administrativa Nora Rovirosa
Conserge Josep Ma Llobet

 

ALTRES PROFESSIONALS

EAP Eva Coll
CREDA Xus Antón