Personal de l’Escola

L’equip docent del curs 2018/19:

 

EQUIP DOCENT INFANTIL

Tutora P3  Josep Alaminos
Tutora P4 Rosa Banqué
Tutora P5  Marta Gómez
         Reforç Ed. Infantil                     Alicia Solana

EQUIP DOCENT PRIMARIA

Tutora de 1r
 Lídia Puig
Tutora de 2n  Meritxell Punzano
Tutora de 3r  Ana Colen
Tutora de 4t Mª Jesús Roig
Tutor de 5è  Vanesa García
Tutora de 6è  Carolina Godoy
Reforç  Josep Anton Trepat, Teresa Sobrón i Vinyet Llamas

 

MESTRES ESPECIALISTES

            Ed. Musical          Rosa Vilanova
       LLengua Anglesa    Marta Gómez, Lidia Puig , Meritxell Punzano, Carolina Godoy
Ed. Física Lola Prieto
             E. Especial                Sara Medina

PERSONAL NO DOCENT

Administrativa Nora Rovirosa
Conserge Josep Ma Llobet, Victor Gonzalez i Albert Sarasa

 

ALTRES PROFESSIONALS

EAP Eva Coll
CREDA Xus Antón