Projecte educatiu

Actualment vivim en una societat on els valors, els sentiments, les emocions s’han deixat d’un costat i no se’ls hi dona la importància que realment tenen pel desenvolupament d’un nen.

ESFORÇ, RESPECTE, RESPONSABILITAT, AUTONOMIA,entre d’altres, és el que volem que els i les nostres alumnes interioritzin i aprenguin perquè en un futur siguin persones que puguin aportar el més positiu d’ells i elles i millorar el món en el que vivim.

 

SOM UNA ESCOLA:

 

-Petita, acollidora, familiar on tots els mestres coneixem a cada nen i nena que assisteix al nostre centre, així com també a la seva família.

-Oberta a tothom on la participació , la implicació i la col·laboració de les famílies és important per tirar endavant el projecte d’escola.

-Que creu i educa integralment desenvolupant i perfeccionant els diferent àmbits d’un nen/a i on l’educació emocional és fonamental pel seu desenvolupament com a persona.

-Escola que és capaç de donar resposta a les diferents característiques personals de cada alumne/a, adequant els aprenentatges a les seves capacitats, mitjançant un tracte personalitzat.

-Escola que fomenta el treball cooperatiu i de grup.

-Escola on  volem que l’infant senti seva i que el faci sentir bé interiorment, un lloc on hi ha moments per l’estudi però també hi ha de lúdics.

-Arrelada al seu medi, on la llengua catalana és la vehicular i on ens assegurem que els alumnes tinguin una bona competència en altres llengües quan finalitzin l’etapa de Primària així com també que estiguin ben preparats per incorporar-se a la Secundària.

-Capaç d’actualitzar-se i que proporciona a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar-se en les societats de la informació i del coneixement, afavorint el contacte dels infants amb les noves tecnologies.

 

En definitiva com Nelson Mandela va dir “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

 

 

Com treballem:

Per portar a terme el que hem explicat anteriorment fent diferents activitats i diferents estratègies metodològiques:

-PROJECTE: cada nivell treballa un projecte durant tot el curs.

-TALLERS: realitzem tallers on els alumnes del mateix cicle hi participen així com també tallers on barregem  tots els alumnes des de P3 fins a 6è.

-RACONS DE TREBALL: especialment els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.

-PROTAGONISTA DE LA SETMANA: des de P3 fins a 6è durant una setmana al llarg del curs el nen/la nena és el protagonista del seu grup i un dia presenta un tema, el que més li agrada on la seva família hi pot participar també.

-SORTIDES:Pensem que és important treballar en diferents contextos i escenaris per motivar a aprendre i interactuar, tant a l’escola com fora d’ella.

FEM ACTIVITATS dirigides a gran i petit grup, per parelles o individuals per millorar l’atenció, la concentració, la cooperació i la socialització.

 

DOCUMENT PROJECTE EDUCATIU