Consell escolar

* El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació de les activitats que s’hi porten a terme.

* S’entèn com el marc on es debaten temes que afecten a l’organització, funcionament i línia d’escola.

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR CURS 2018/19

Cliqueu a sobre per a poder consultar!

ACTA SESSIÓ 1. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 2. CURS 2018/19

 

* El Consell Escolar del centre està format per:

CURS 2018/19

Òrgans Unipersonals Directora: Vinyet Llamas

Cap d’Estudis: Teresa Sobrón

Secretaria: Vanesa Garcia

Representats dels mestres Rosa Banqué

Carolina Godoy

Josep Alaminos

Ma Jesús Roig

Representats de pares i mares  

Antonio de la Torre ( AMPA)

Sergio Ugarte

Mª Jesús Serrano

Òscar Farrerons

Representant personal d’administració i serveis
Representant de l’Ajuntament  

Eduard Terrado