Consell escolar

* El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació de les activitats que s’hi porten a terme.

* S’entèn com el marc on es debaten temes que afecten a l’organització, funcionament i línia d’escola.

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR CURS 2020/21

Cliqueu a sobre per a poder consultar!

* El Consell Escolar del centre està format per:

CURS 2020/21

Òrgans Unipersonals Directora: Vinyet Llamas

Cap d’Estudis: Teresa Sobrón

Secretària: Vanesa Garcia

Representats dels mestres Josep Alaminos

Marta Gómez

Dolors Prieto

Representats de pares i mares  

Mª José Andrade( AMPA)

Sergio Ugarte

Sílvia Brufau

Representant personal d’administració i serveis  Leonor Rovirosa
Representant de l’Ajuntament  

David Martínez