Consell escolar

* El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació de les activitats que s’hi porten a terme.

* S’entèn com el marc on es debaten temes que afecten a l’organització, funcionament i línia d’escola.

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR CURS 2018/19

Cliqueu a sobre per a poder consultar!

ACTA SESSIÓ 1. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 2. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 3. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 4. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 5. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 6. CURS 2019/19

ACTA SESSIÓ 7. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 8. CURS 2018/19

ACTA SESSIÓ 9. TELEMÀTICA

ACTA SESSIÓ 10. TELEMÀTICA

ACTA SESSIÓ 11. TELEMÀTICA

* El Consell Escolar del centre està format per:

CURS 2018/19

Òrgans Unipersonals Directora: Vinyet Llamas

Cap d’Estudis: Teresa Sobrón

Secretaria: Vanesa Garcia

Representats dels mestres Rosa Banqué

Josep Alaminos

Marta Gómez

Dolors Prieto

Representats de pares i mares  

Antonio de la Torre ( AMPA)

Sergio Ugarte

Judith Segura

Mª José Andrade

Representant personal d’administració i serveis  Leonor Rovirosa
Representant de l’Ajuntament  

Eduard Terrado