Transport escolar

El Consell Comarcal gestiona el servei transport escolar per delegació de la Generalitat de Catalunya. Amb la finalitat de poder oferir aquest servei, cada curs escolar, es signa un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que aporta el finançament.
El servei de transport escolar en la modalitat d’obligatori i gratuït s’adreça a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials d’Ensenyament, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència. Destinat a alumnes que cursen l’ESO.

Els alumnes de FL ja que no estan cursant una formació obligatòria no poden gaudir d’aquest servei i han d’arribar al centre amb transport públic. Actualment hi ha una línia d’autobús urbà que arriba des de Cerdanyola del Vallès al nostre centre:

SU1 SERVEI URBA CERDANYOLA DEL VALLES 1