Estudis

El Centre orienta l’oferta educativa a joves amb diversitat funcional, en una doble vessant; per una part du a terme l’activitat docent en el marc de l’Ensenyament de la Secundaria Obligatòria modificada, (ESO) , i també ensenyaments de processos formatius per al treball i per a la vida adulta, Programes de Formació Professional Inicial, (FPI).

Les dues etapes ofertades configuren un projecte educatiu que té com a missió fonamental la promoció, potenciació, implementació i desenvolupament de programes i accions educatives amb la finalitat de millorar i enfortir el coneixement de la realitat que conforma el món de les persones amb diversitat funcional i cap a la consecució d’un objectiu integrador.

Els processos de preinscripció i matriculació es regulen mitjançant resolució de l’Administració Educativa.

L’àrea d’influència del centre és: Castellbisbal, Rubi, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

L’Equip d’Assessorament Psicològic (EAP) de Cerdanyola del Vallès B-44, es responsabilitza d’acollir i formalitzar les demandes i, conjuntament amb la inspecció educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i el propi Centre, avaluar-ne la idoneïtat, sempre en funció a les possibilitats educatives del noi/a.