ATFIM

Auxiliar de Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d’elements de fusteria i moble, així com l’aplicació de productes d’acabat.

PFI ATFIM

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

  • Operacions bàsiques de mecanització de fusta i derivats
  • Instal·lació d’elements de fusteria i moble
  • Acabats bàsics de la fusta
  • Projecte integrat
  • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
  • Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

  • Estratègies i eines de comunicació
  • Entorn social i territorial
  • Estratègies i eines matemàtiques
  • Incorporació al món professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen: Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de fusteria i moble

MÉS INFORMACIÓ