Treball per projectes

El treball per projectes és una disciplina que el que pretén és que els alumnes siguin els protagonistes del seu procés d’ensenyament i aprenentatge, tot investigant i reflexionant al voltant d’un tema, i per tant,  no realitzant assignatures per separat, sinó que es treballen continguts de forma globalitzada tal i com passa en la nostra vida quotidiana. Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als infants i als adolescents d’escollir quins temes volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles.

El treball mitjançant aquesta metodologia ens permet, a banda de treballar els continguts d’una forma interdisciplinar, tractar altres continguts actitudinals i de valors com ara, el treball en equip, el pensament crític, l’autonomia, la inciativa a l’hora de resoldre problemes, etc.

Al nostre centre treballen per projectes únicament els alumnes de 2n cicle realitzant 8h d’aquesta àrea a la setmana. Habitualment es treballa amb el grup-classe tot i que a vegades ens barregem per interessos depenent del tema que iniciem. Tot i que es tracti d’una metodologia on els alumnes han d’investigar, el mestre farà el guiatge pertinent en cada cas i adaptarà activitats i continguts per als alumnes que ho necessitin.

dibusimma1