Llengua catalana inicial

 • El curs dura de setembre a juny. Hi ha horari de tarda.Aquest curs van dirigits a persones que, no tenint com a llengua materna el català, estan interessades en aprendre aquesta llengua. És imprescindible estar alfabetitzat.
  Objectiu dels curs:
   • Desenvolupar la comprensió i expressió oral per tal de donar resposta a les necessitats més immediates de comunicació, relacionades amb la vida quotidiana i amb l’àmbit laboral.
   • Possibilitat d’assistir a les classes d’altres grups o ensenyaments i entrar en contacte amb persones castellanoparlants i catalanoparlants, amb la qual cosa es pot anar millorant el nivell de competència lingüística
  Torns
  • Tarda