Llengua anglesa

  • Durada: un any acadèmic, de setembre a juny.
  • Cursos dirigits a persones que desconeixen l’anglès o tenen un coneixement mínim (nivells I i II), o bé que necessiten actualitzar-lo de cara a continuar el seu aprenentatge (nivell III).
   • Es centren en les competències de llengua oral, tot i que també incorporen objectius de llengua escrita.

  més informació

  Torns
  • Matí i tarda