Història

L’Escola de persones adultes de Gavà va néixer a l’any 1980 quan una professora enviada pel Departament d’Ensenyament va començar a impartir classes d’Alfabetització i Certificat a 35 alumnes que l’Ajuntament havia matriculat prèviament.

A l’octubre del mateix any la matrícula era de 119 alumnes, la majoria dels quals volien obtenir el títol de Graduat Escolar. L’Ajuntament en cursos successius va contractar dos professors més.

Posteriorment va arribar un professor de català procedent de Política Lingüística i finalment el Departament d’Ensenyament va dotar l’Escola amb dos docents més.

En l’actualitat el claustre està format per quatre professors de primària i un de secundària, tots dependents del Departament d’Ensenyament