Llengua castellana inicial

El curs dura de setembre a juny. Hi ha horari de vespre. Aquest curs va dirigit a persones que, no tenint com a llengua materna el castellà/català, estan interessades en aprendre aquesta llengua. És imprescindible estar alfabetitzat.

Objectiu dels curs:
    • Desenvolupar la comprensió i expressió oral per tal de donar resposta a les necessitats més immediates de comunicació, relacionades amb la vida quotidiana i amb l’àmbit laboral.
    • Possibilitat d’assistir a les classes d’altres grups o ensenyaments i entrar en contacte amb persones castellanoparlants i catalanoparlants, amb la qual cosa es pot anar millorant el nivell de competència lingüística
Torns
  •     Vespre