Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
Ensenyaments transprofessionals
  • Llengua anglesa
  • Competència digital COMPETIC

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau superior