Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Què és?

  • Equival a l’ Educació Secundària Obligatòria, ESO.
  • Permet l’accés al Batxillerat, als Cicles Formatius de Grau Mitjà o al món laboral.
  • S’organitza en mòduls de tres àmbits: socials, comunicació (llengües) i ciències.
  • L’avaluació és contínua al centre i l’assistència a classe necessària.

Durada dels estudis:

Es pot cursar en un o dos anys segons aquests criteris:

  • En funció de la prova de nivell que es fa al centre.
  • En funció del historial acadèmic que s’aporti (evaluacions ESO, primer BUP…)

més informació

Torns:

 • Tarda.