Formació instrumental

La formació instrumental consisteix en un conjunt de processos d’aprenentatge que van des de l’aprenentatge de la lectoescriptura i de les operacions bàsiques a la possibilitat d’aquells alumnes que hagin superat el Nivell 3, de poder incorporar-se amb unes certes garanties d’èxit al graduat en educació secundaria.

La superació del tercer nivell permet l’obtenció del Certificat de Formació Instrumental. Aquests estudis s’organitzen en tres nivells d’aprenentatge.

  • Nivell I

Aquest és un grup està adreçat a totes aquelles persones que no estan alfabetitzades en el seu propi idioma generalment perquè no han estat escolaritzades o bé van anat molt poc a l’escola.

L’objectiu d’aquest nivell és millorar les competències lingüístiques i de càlcul per a fomentar la seva autonomia personal així com al creixement i desenvolupament personal.

Horari: Dilluns 15 a 16.30 h i de dimarts a dijous de 15:30 a 17:30 h.

  • Nivell II

És un nivell per a aquelles persones que tenen un petit coneixement de la lectoescriptura, però tenen bastants dificultats en entendre el que llegeixen i per expressar-se per escrit.

L’objectiu d’aquest nivell és que els alumnes assoleixin uns coneixements bàsics així com a la comprensió dels textos que llegeixin per tal d’aconseguir una certa autonomia en lectoescriptura.

Horari: De dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 h, excepte el dimecres de 15 a 17 h.

  • Nivell III

És l’últim nivell de la formació instrumental i es pretén una ampliació dels coneixements del nivells anteriors per tal d’assolir els objectius generals del cicle. De manera que els alumnes al finalitzar aquesta formació hagin aprés a llegir i escriure correctament així com a fer càlculs matemàtics elementals per a la vida quotidiana. Es tracta de que hagin adquirit els coneixements i procediments bàsics per tal que aquells que vulguin pugin continuar estudiant, per exemple GES 1 o d’altres ensenyaments.

Horari: Els dilluns de 15.30 a 17.30 h i de dimarts a divendres de 16:30 a 18:30 h.

Si voleu més informació feu clic aquí.