Història

Eren els primers anys de la transició en què ho volíem tot però res se’ns donava sense més. En aquest context s’inscriu la creació de l’AFA CIUTAT MERIDIANA.
Al barri de Ciutat Meridiana, any 1977, s’iniciava una dura lluita per a aconseguir una escola més per a nens d’EGB. Aquesta mobilització, iniciada per diversos professors d’una acadèmia privada, va ser secundada per una gran quantitat de veïns que, finalment, van aconseguir que es construïssin, en un temps rècord, uns barracons per albergar l’escola. S’anomenarà Ferrer i Guàrdia a proposta d’un veí.
En el primer curs de camí molts pares i un parell de mestres es van plantejar la necessitat d’aconseguir una escola per a adults que acabaria situada en els mateixos barracons amb horari a partir de les 17:00 quan acabaven les classes dels nens. Així va veure la llum el AFA CIUTAT MERIDIANA.
Organitzar una escola amb una demanda molt variada, des d’alfabetització fins al graduat escolar, amb només dos professors va ser una tasca àrdua i difícil, però molt il·lusionant. Quan l’Escola d’EGB aconsegueix l’edifici definitiu, els barracons passen a ser la seu de l’Escola d’Adults i això va permetre ampliar horaris al no haver de compartir les aules. Serà quan es donarà l’oportunitat de créixer fins arribar a ser 5 professors de plantilla.
L’últim impuls per al creixement del centre serà la implantació de Graduat de Secundària (GES), moment en el qual la plantilla de professors passa de 5 a 7, que és la plantilla que hi ha en la actualitat.