Organització interna

Donat que som AFA i no sóm centre no hi ha equip directiu, només coordinador d’escola amb funcions de direcció.

 • Coordinador: Florentino Martínez Vega
 • Funcions de secretària: María Jesús Guillen Miguel
 • Coordinacions:
  • Coordinadora Ensenyaments Inicials: Raquel Pareja Martínez
  • Coordinador Etapa Bàsica: José Carlos Prol Míguez
  • Coordinador Competències per a la Societat de la Informació: María Jesús Guillen Miguel
  • Coordinadora TIC: María Jesús Guillen Miguel
  • Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social: María Pilar Isla Martínez
   Coordinador de prevenció de riscos laborals: José Carlos Prol Míguez
 • PAS
  • Format per un conserge i un administratiu.