Normes d’Organització i Funcionament de Centre

En aquest enllaç trobareu les NOFC, Normes d’Organització i Funcionament de Centre. Aquest és un document de Centre que recull totes les normes d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer possible el treball educatiu i de gestió dia a dia en l’escola de manera que permeti assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC)  i en la Programació General de Centre (PGC).

NOFC AFA Ciutat Meridiana