Formació instrumental

 • Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:
  • El primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.
  • El segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn.
  • El tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

   

  Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

  • Llengües
  • Matemàtiques
  • Ciències socials i naturals

 

 • Horaris:
  CFI-Nivell I: de dimarts a divendres de 9:30 a 11:30
  CFI-Nivell II: de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00
  CFI-Nivell III: de dilluns a dijous de 18:00 a 20:30