Història

L’escola Alarona és un Centre de Formació d’Adults de la ciutat de Mataró. L’origen del centre cal situar-lo l’any 1982 en el barri de Pla d’en Boet. Després de fer les classes compartint els edificis de les escoles Pla d’en Boet i Camí del Mig, el curs 1985/86 el centre es trasllada a uns baixos de l’Avinguda Lluís companys.

Amb el pas dels anys, l’escola va creixent en número d’alumnes i en la seva oferta formativa. Finalment, degut a la manca d’espais, l’any 2009 el centre passa a situar-se a les dependències municipals dels baixos del carrer Sant Cugat 169-173.

Actualment el centre disposa de més de 300 alumnes i una oferta de 14 ensenyaments diferents.