Preparació de proves d’accés

Els ensenyaments de preparació per a les proves d’accés tenen com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments professionalitzadors o a la universitat als adults que no tenen la titulació per accedir-hi. En el nostre cas, el centre ofereix el curs de Formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.