Organització interna

Els  òrgans de govern i coordinació del centre s’estructuren en diferents nivells:

  • Direcció
  • Equip directiu format per la directora i el secretari.
  • Claustre de professors
  • Coordinacions
  • Consell escolar
  • PAS