Llengua anglesa

Els cursos de llengua anglesa van adreçats a persones  que volen iniciar-se en el coneixement d’aquesta llengua. Es distribueixen en tres nivells d’acord amb el Marc europeu de referència per a les llengües. El nostre centre ofereix els cursos de nivell 1 i 2.

 

Nivell del curs  Nivell de referència del Marc Europeu
1 nivell d’usuari/ària bàsic/a A1
2 nivell d’usuari/ària bàsic/a A2.1
3 nivell d’usuari/ària bàsic/a A2.2

 

Els tres nivells d’aquest currículum són consecutius i d’adquisició gradual.

 

Anglès 1 (105 h) :  s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua anglesa i té per finalitat iniciar l’aprenentatge d’aquesta llengua.

 

Anglès 2 (105 h) :  s’adreça a persones que han superat el nivell 1. La finalitat dels cursos de nivell 2 i 3 és que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.   

 

Horaris:
Anglès 1: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30
Anglès 2: dilluns i dimecres de 15:30 a 17:00