Llengua castellana

Els cursos de llengua castellana van adreçats a persones que volen iniciar-se en el coneixement d’aquesta llengua. Es distribueixen en tres nivells d’acord amb el Marc europeu de referència per a les llengües.

 

Nivell del curs  Nivell de referència del Marc Europeu
1 nivell d’usuari/ària bàsic/a A1
2 nivell d’usuari/ària bàsic/a A2
3 nivell d’usuari/ària independent B1

Els tres cursos que ofereix l’escola són:

 

 Castellà 1 (105 h) :  s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua castellana i té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper (per aquest motiu, en aquest nivell tenen més pes les capacitats de comprensió que les d’expressió, d’una banda, i les orals que les escrites, de l’altra

 

 Castellà 2 (140 h): s’adreça a persones que han superat el nivell 1 i necessiten ampliar les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana i té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.

 

Castellà  3 (140 h): s’adreça a persones que han superat el nivell 2 i necessitin desenvolupar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana tant a nivell oral com escrit i té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç d’expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la variant estàndard de l’entorn d’aprenentatge.

La superació del curs corresponent donarà accés a un certificat acreditatiu que comptarà amb el reconeixement de les autoritats públiques competents en la matèria.

Horaris:

Castellà 1: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00

Castellà 2: dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30

Castellà 3: dimarts i dijous de 18:30 a 20:30