Ensenyaments inicials i formació bàsica

L’objectiu d’aquests ensenyaments és que les persones destinatàries puguin adquirir el grau de competència mínima per desenvolupar-se en la societat actual. Són ensenyaments de llengua catalana i castellana per a la millora de la cohesió i participació social de l’alumnat. Actualment al centre s’ofereixen:

  • Formació instrumental, nivells 1, 2 i 3.
  • Llengua catalana, nivells 1, 2 i 3.
  • Llengua castellana, nivells 1, 2 i 3.