Convocatòria de vaga d’estudiants

Consideracions prèvies:

  1. Segons la normativa vigent, els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret de vaga.
  2. Només podrà exercir el dret de vaga l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i CFGM.
  3. Els alumnes hauran de portar una autorització signada pel pare, mare o tutor legal el dia abans de la jornada de vaga.
  4. L’alumnat que no exerceixi el dret de vaga serà atès amb normalitat segons l’horari habitual de classes.
  5. La no assistència a classe comporta un perjudici acadèmic evident per als alumnes. Cal, per tant, que facin servir el recurs de la vaga de manera molt puntual i amb una reflexió prèvia important.

La direcció  vol fer els següents aclariments:

  • El professorat del centre no té obligació de canviar les dates dels exàmens programats els dies de vaga, ni tampoc de repetir-los als alumnes que hagin decidit exercir el seu dret de vaga.
  • Els alumnes que facin vaga no podran entrar al centre a fer una classe o un examen puntual i després marxar. La vaga correspon a tota una jornada. Per tant, si un alumne no vol renunciar a fer un examen, cal que assisteixi a les classes tot el dia.

La  Direcció