Català

SESSIÓ INFORMATIVA

És imprescindible que, abans de formalitzar la preinscripció, s’assisteixi a la sessió informativa i es faci una prova de nivell, si cal. Cal tenir en compte que la durada de la sessió informativa i la prova de nivell serà d’1h aproximadament.

 

dia 14 de juny: Sessió informativa i prova de nivell (cal portar bolígraf)

Qui tingui el certificat del nivell A1 o A2 l’ha de portar per fer la preinscripció.

  • matí: a les 10 en punt
  • tarda: a les 5 en punt

Cal tenir en compte que la durada de la sessió informativa i la prova de nivell serà d’1h aproximadament.

14 de juny: Publicació de l’oferta de places

PREINSCRIPCIÓ

(cal dur un bolígraf)

dia 21 de juny

  • matí: a les 10 en punt
  • tarda: a les 5 en punt

Documents per preinscriure’s

  • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
  • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)

 

3 de juliol: Publicació de la llista provisional de sol·licituds

4 de juliol: Sorteig públic al Departament d’Ensenyament

3 al 5 de juliol: Termini per presentar reclamacions

6 de juliol: Publicació de la llista definitiva de sol·licituds

11 de juliol: Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i la llista d’espera

 

MATRÍCULA

Preinscripcions admeses

dia 6 de setembre

  • Grups matí: a les 10 en punt
  • Grups tarda: a les 5 en punt

Preinscripcions no admeses

Atès que sempre hi ha preinscrits admesos que no formalitzen la matrícula en el termini establert, el dia 12 de setembre a les 10 del matí (grups matí) i a les 5 de la tarda (grups de tarda) es convoquen tots els preinscrits no admesos per tal de cobrir les vacants, seguint l’ordre establert a la llista d’espera.

En cas de quedar vacants un cop dut a terme aquest procediment, es convocaran més preinscrits fora de termini.

En cas de quedar vacants un cop dut a terme aquest procediment, es convocaran més preinscrits fora de termini.

Documents per matricular-se

  • Dues fotos mida carnet
  • Resguard de pagament  de  la quota de material