Organigrama

Equip docent

Càrrec
Nom
Equip Directiu Director Fermí Porta
Cap d’Estudis i coordinació pedagògica Anna Botó
Secretària Iolanda Teixidor
Coordinació Preparació Proves d’Accés Elisenda Alcaraz
Coordinació Informàtica Yolanda García
Coordinació GES Joan Tañà
Alícia Alonso
Francesc Coll
Anna Garcia
Josep Gultresa
Eva Romero

 

PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Auxiliar administrativa Rosa Llapart (mitja jornada)
Conserge

 

Comissions

Comissió Professors/res
Sortides, festes i aplecs Anna Botó, Anna García i  Joan Tañà
Activitats culturals Alícia Alonso, Elisenda Alcaraz , Eva Romero i Josep Gultresa
Espai web Francesc Coll, Yolanda García, Fermí Porta i Iolanda Teixidor

 

Departaments

Departament Professors/res
Cientificotecnològic Anna Botó, Josep Gultresa, Fermí Porta i Iolanda Teixidor
Comunicació Yolanda García, Anna Garcia, Eva Romero i Joan Tañà
Socials Elisenda Alcaraz, Alícia Alonso i Francesc Coll