Festa local

Tal i com consta en la programació general anual de centre, el dilluns 10 de juny te consideració de dia festiu.