Professorat del departament
 

Judit Tàrrech:  Cap de Departament

J. Lluís Calabuig: Director

Berta Cots: Tutora 3r D

Evelyne Hermoso: Tutora 2n B BATX

Andrea Garcia: Tutora 3r D

Ferran Llaberia: Alemany. Tutor 1r C

Criteris d’avaluació