Professorat del departament
 

Judit Tàrrech:  Cap de Departament

Maria Branchat

J. Lluís Calabuig: Director

Berta Cots: Coord. Servei Comunitari

Evelyne Hermoso

Andrea Garcia: Tutora 3r D

Ferran Llaberia: Alemany. Tutor 2n C

Criteris d’avaluació