Perfil del contractant

 

Adreça de presentació d’ofertes:
Institut Joan Puig i Ferreter
carrer Abel Ferrater, núm. 2
43470 La Selva del Camp
Horari d’atenció al públic: de 9.00 a 14.00 h.
Telèfon: 977845930
Correu electrònic: e3008511@xtec.cat

 

Notificació suspensió de contractes (COVID-19).

-Servei de neteja (2020)

Servei de neteja (2017).

-Adjudicació contracte servei de neteja.

-Resolució de pròrroga (2018).

Servei de bar/cantina (2018).

-Plec de prescripcions tècniques.

-Annexos 1 i 3.