Professorat del departament
Santi Moliné:Tutor 3r C

Raquel Porcel: Cap Dep. E. Física/ Coor. Mediació

Criteris d’avaluació