Consulta jove

kid-icon  plus-icon

L’Àrea de Salut Bàsica de La Selva del Camp, des de fa alguns anys, està portant a terme un programa de prevenció i ajut a la població escolar. Aquestes són les característiques del programa:

DEFINICIÓ: Consulta específica amb periodicitat setmanal, dintre del marc del programa “Salut i Escola”.
OBJECTIU: Atendre amb confidencialitat les consultes dels alumnes, dintre del mateix IES.
MATERIAL:

 • Divulgació: presentació programa al professorat i alumnes IES.
 • Espai propi, dintre del recinte del IES.
METODOLOGIA:

 • La consulta té una periodicitat setmanal. Es realitza cada dimarts de 11’15a 12’15 a la sala del APMA situada a la segona planta del IES
 • A demanda, es donarà informació i orientació als alumnes.
 • Les consultes són informals, en les quals no és necessari donar dades personals. Es preserva intimitat del menor al no haver d’accedir directament al centre sanitari.
 • La infermera responsable aclareix els dubtes pertinents del sol·licitant i deriva per seguiment als professionals que cregui oportú. També intenta identificar conductes de risc i les causes que les generen.
 • La funció de la infermera  dintre del IES es també una eina de la que pot disposar el professorat del centre per a comunicar qualsevol anomalia detectada en el menor fent de enllaç amb el alumnat
 • Els alumnes poden posar-se en contacte via e-mail amb la infermera
ASPECTES A DESTACAR:

 • No es registren dades personals, preservant així la intimitat del jove, i fomentant l’accessibilitat dels joves a la consulta.
 • Registre específic consulta jove (curs, edat, gènere, motiu consulta, etc..).
 • La persona responsable està formada en temes específics sobre adolescència.
MESURES DE CONTROL:

 • Avaluació de les activitats realitzades en la consulta oberta.
 • Registre intern activitat comunitària.
 

RESPONSABLE: María Ruiz López