Organigrama

En aquest document, hi trobareu tota la informació relativa a l’organització interna del centre:

  • direcció
  • coordinacions de cicle
  • departaments (experimentals, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
  • tutories
  • consell escolar
  • PAS

Guardar

Guardar

Guardar